Årsmøte, blir gjennomført digitalt tirsdag 27.april, kl. 20.00.