Åpningstider gult nivå

Åpningstidene på gult nivå er fra kl. 7.15-16.30.