Visjon

Vi har et trygt og inkluderende fellesskap, der vi tar vare på hverandre og passer på at alle har det bra og at alle får mulighet til å delta i god lek.