Medlem i Stiftelsen Regnbuen barnehage

Ønsker man å bli medlem av Stiftelsen Regnbuen barnehage betaler man en årskontingent. Årskontingenten for 2021 er på kr. 200,- pr familie. Ledige barnehageplasser tilbys medlemmer etter ansiennitet. Det kan gjøres unntak fra denne regel dersom spesielle pedagogiske grunner tilsier noe annet. (Se vedtektene). Det ledige plassene tildeles til dem som søker, etter søskenprioritet og etter ansiennitet på medlemslista.

På giroen skal det stå:

- Medlemskontingent 2021

- Barnets navn og fødselsdato

- Betalers navn og adresse

 

Giroen betales til konto nr: 7176 05 42428