Blå avdeling

Velkommen til Blå avdeling!

Vi er en gruppe på 12 barn i alderen 1-2 år og 4 voksne.

"Barnehagens visjon er":

Vi har et trygt og inkluderende fellesskap der vi tar vare på hverandre og passer på at alle har det bra og får mulighet til å delta i god lek. Dette ligger til grunn for alt vi gjør i barnehagen. Verdiene, holdningene og praksisen vår skal gjenspeile dette.

Satsningsområdet, målet og prosjektet vårt for barnehageåret 2020/ 2021 er:

"Lek og fellesskap og leken til nye høyder".

Høsten 2020 vil vi oppleve, erfare, leke, utforske og sanse historien om Klatremus og vennene hans i Hakkebakkeskogen. Ved å bruke historien som en metode og verktøy vil vi skape en felles platform for alle barna der leken kan springe ut i fellesskapet og nå nye høyder.